Meet Our Team

Our Professional Doctors

นีโอเลเซอร์ คลินิก มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเรื่องเลเซอร์ที่ทรงคุณวุฒิและมากด้วยประสบการณ์การรักษา นำโดย หมอรี-แพทย์หญิงวารีรัตน์ โขมศิริ เป็นผู้ให้คำแนะนำ ปรึกษา กับผู้มาใช้บริการรวมถึงใช้เลเซอร์เองทุกครั้ง จุดเด่นคือการสื่อสารกับผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอและเป็นกันเอง ทำให้ผู้มาใช้บริการมีความรู้สึกเสมือนญาติพี่น้องมากกว่าลูกค้า