นีโอเลเซอร์ คลินิก ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากเหล่าศิลปินดาราชั้นนำมากมายทั้งชายและหญิง ให้เป็นผู้ดูแลผิวพรรณ และจากการบอกต่อปากต่อปากถึงผลลัพธ์ของการรักษาที่พึงพอใจ จึงทำให้นีโอ เลเซอร์ คลินิก ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี